fbpx

Będzie nowa siedziba Urzędu Miasta w Lublinie

4 listopada 2020
606 Wyświetleń

Miasto Lublin ogłosiło przetarg na projekt i budowę siedziby Urzędu Miasta przy ul. Leszczyńskiego. Nowy, 29-metrowy budynek będzie miał 7 kondygnacji naziemnych oraz parking podziemny. Realizacja tego zadania odbędzie się w formule zaprojektuj i wybuduj. 

–  Usprawnienie pracy naszego urzędu, w szczególności poprawa warunków obsługi interesantów oraz komunikacji między wydziałami, to główne powody budowy nowej siedziby przy ul. Leszczyńskiego. W nowej lokalizacji znajdą się przede wszystkim komórki wchodzące w skład Departamentu Inwestycji i Rozwoju, co umożliwi mieszkańcom obsługę wielu spraw w jednym miejscu  – mówi Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju.

Ogłoszone postępowanie dotyczy opracowania kompletnej dokumentacji projektowej oraz wybudowania nowego obiektu biurowego Urzędu Miasta Lublin o łącznej powierzchni użytkowej około 13,7 tys. m2, w tym ok. 7,6 tys. mkw powierzchni biurowej. Nowy budynek stanie w miejscu starego budynku przy ul. Leszczyńskiego, który zostanie wyburzony. Otwarcie ofert wyznaczono na 4 grudnia.

Wybudowanie zaprojektowanego obiektu z infrastrukturą towarzyszącą nastąpi do 30.09.2023 r. W nowej siedzibie zostanie zlokalizowana większość wydziałów i biur Departamentu Inwestycji i Rozwoju: Wydziały – Architektury i Budownictwa, Funduszy Europejskich, Geodezji, Gospodarki Komunalnej, Gospodarowania Mieniem, Planowania, Ochrony Środowiska, oraz Biura – Miejskiego Architekta Zieleni, Miejskiego Konserwatora Zabytków, Rewitalizacji i Klimatu oraz Zarządzania Energią. Do tej pory jednostki te mieściły się w biurowcu przy ul. Wieniawskiej 14, a także w siedzibach przy ul. Zana 38, Peowiaków 13, Złotej 2, Leszczyńskiego 14. Na Leszczyńskiego 20 trafi też część pracowników Wydziału Organizacji Urzędu, Biura Obsługi Kancelaryjnej, Biura Obsługi Prawnej, a także Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Powstanie tu także nowy BOM (Biuro Obsługi Mieszkańców) z 12 stanowiskami obsługi. Łączna przewidywana liczba pracowników Urzędu w nowej lokalizacji wyniesie ok. 570.

Przy projektowaniu umiejscowienia poszczególnych komórek Urzędu, Wykonawca powinien tak rozplanować podział pomieszczeń, aby w jednym pionie budynku oprócz poszczególnych pokoi dla pracowników znalazły się: sekretariat, zaplecze sekretariatu, pokoje dyrektora oraz zastępców. Na poszczególnych kondygnacjach powinny też być pomieszczenia bez dostępu światła – na archiwa akt oraz skład chronologiczny.

W związku z utworzeniem nowego Biura Obsługi Mieszkańców, zamówienie obejmuje również rozbudowę funkcjonującego w urzędzie centralnego systemu do zarządzania obsługą klientów, tzw. systemu kolejkowego, o nowy 12-stanowiskowy oddział z wyposażeniem w urządzenia sieciowe do bezpośredniej obsługi interesantów: nowy automat biletowy, wyświetlacze oraz głosowy system przywoławczy wraz z licencjami. W obrębie całego budynku w poczekalniach i w głównych ciągach komunikacyjnych powinny zostać zamontowane monitory prezentacyjne. Na przedostatniej i ostatniej kondygnacji budynku powinny zostać urządzone dwie nowoczesne sale konferencyjne z kompletnym sprzętem audiowizualnym, m.in. projektorami, ekranami oraz nagłośnieniem. 

Zamówienie obejmuje również szczegółowe wytyczne dotyczące instalacji oraz sieci, m.in. telekomunikacyjnej oraz teleinformatycznej. Nowy budynek powinien spełniać najwyższe standardy w zakresie bezpieczeństwa oraz zasilania w energię elektryczną dla obiektów użyteczności publicznej, m.in. centralne ups-y, zasilanie elektryczne z dwóch niezależnych przyłączy (lub z agregatem). Ponadto ma mieć monitoring wewnętrzny, monitoring wizyjny zewnętrzny, kontrolę dostępu do pomieszczeń technicznych i wydzielonych stref budynkowych, system rejestracji czasu pracy, rozpoznawanie tablic rejestracyjnych i powiązany z tym systemem dostęp do parkingu podziemnego. Główne wejście do siedziby urzędu zaplanowano od strony ul. Leszczyńskiego. 

Źródło: Biuro prasowe UM Lublin

Zostaw komentarz