fbpx

Akademia Przewodnicka „Via Jagiellonica” po deregulacji Kraków, Lublin i inne gminy królewskiego traktu

27 grudnia 2013
Komentarze wyłączone
1 058 Wyświetleń

3.c Fot. do art. Przewodnik w akcji. Fot. Bartosz TratkowskiOd 1 stycznia 2014 r. wejdzie w życie tzw. deregulacja w zakresie wykonywania zawodu przewodnika turystycznego. Organizacja Turystyczna „Szlak Jagielloński” oraz Fundacja „Via Jagiellonica” już oferują nowy system szkoleń przewodnickich, dostosowany do obowiązujących zmian. Jej przedstawiciele zapowiadają rewolucję zarówno w programach kształcenia, jak i sposobie egzaminowania zainteresowanych.

Do końca roku odpłatne usługi przewodnickie realizować mogą jedynie przewodnicy posiadający uprawnienia, których zdobycie wymagało zaliczenia szkolenia oraz zdania egzaminu państwowego. Od nowego roku przewodnikiem będzie mógł być niemal każdy. „Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów” wskazuje tylko trzy warunki: ukończenie 18 lat, niekaralność za przestępstwa umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek oraz posiadanie wykształcenia średniego.

– Na etapie konsultacji prowadzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości zaopiniowaliśmy negatywnie projekt tej ustawy. Postulowaliśmy utrzymanie uprawnień państwowych na przewodnictwo, ale na wszelki wypadek wskazaliśmy drogę kompromisową: utrzymanie „licencji” jako funkcjonujących, ale nieobowiązkowych. Zapadły jednak inne decyzje. W tej sytuacji dotychczasowi przewodnicy zachowają wcześniej nabyte prawa, ale osoby nowe, wchodzące do zawodu, będą mogły korzystać jedynie ze szkoleń i egzaminów fakultatywnych (już nie państwowych). Ponieważ rozbudowujemy Międzynarodowy Park Turystyczno-Kulturowy „Via Jagiellonica” obejmujący całą trasę Kraków – Lublin – Wilno, nie możemy zapomnieć również o tych osobach – mówi Janusz Kopaczek, prezes Organizacji Turystycznej „Szlak Jagielloński”.

W ramach wspomnianego parku uruchomiono Centrum Obsługi Turystycznej „Via Jagiellonica” w Lublinie, prowadzące m.in. z Akademię Przewodnicką. W jej ramach Organizacja przeprowadziła dotychczas trzy bezpłatne szkolenia: dwukrotnie na przewodnika terenowego – trasowego po „Szlaku Jagiellońskim” w granicach Polski (od Krakowa do przejść granicznych z Białorusią oraz Litwą) oraz jedno na miasto Lublin jako tzw. miasto wydzielone (zaplanowano też debiut kursu na Kraków). Szkolenia te prowadzone były zgodnie z obowiązującym, bardzo szerokim oraz szczegółowym programem wykładowym.

– Nasze nowe szkolenia będą skoncentrowane na budowie przez ich uczestników konkretnej oferty przewodnickiej. Wykładowcy i instruktorzy będą im w tym pomagać. Oprócz tradycyjnych zajęć przewidziane są zadania, konsultacje itp. Na koniec każdy uczestnik przedstawi, niezależnie od odbytych zajęć teoretycznych i praktycznych, ostateczny konspekt swojej oferty. Stanie się on podstawą wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. Z kolei nieobowiązkowe, ale jednak planowane przez nas egzaminy, będą miały charakter bardziej zbliżony do codziennej pracy przewodnika. Zainteresowani nimi oprowadzać będą grupę po wybranym obszarze, a w jej składzie będą m.in. członkowie komisji egzaminacyjnej. Postawimy na swego rodzaju „pracę mistrzowską” – wyjaśnia prezes Kopaczek.

A oto nowa, bezpłatna oferta na 2014 r. Po pierwsze będą to szkolenia przewodnickie na poszczególne miasta i gminy, których samorządy przynależą do Organizacji Turystycznej „Szlak Jagielloński” i zdecydowały się na współudział w budowie konkretnych Parków tematycznych „Via Jagiellonica”. Dotyczy to: Koszyc (w województwie małopolskim), Opatowca, Nowego Korczyna, Stopnicy i Koprzywnicy (w województwie świętokrzyskim), Annopola, Gościeradowa, Bełżyc, Lublina i Piszczaca (w województwie lubelskim) oraz Bielska Podlaskiego (w województwie podlaskim). Jako drugi etap planowane jest również szkolenie na cały „Szlak Jagielloński” Kraków – Lublin – Wilno, dla przewodników w granicach Polski a pilotów na Białoruś i Litwę. W podanych szkoleniach będą mogły wziąć udział osoby zameldowane lub zamieszkałe na terenie gmin przynależących do Organizacji.

W ramach Akademii Przewodnickiej zapowiedziane zostały również otwarte, odpłatne szkolenia, realizowane dla odróżnienia przez Fundację „Via Jagiellonica”.

– Kontynuować będziemy kursy przewodnickie na Lublin, przeznaczone dla osób których samorządy nie należą do Organizacji Turystycznej „Szlak Jagielloński”. Zainaugurujemy ponadto szkolenia na Kraków. W tym przypadku zajęcia teoretyczne będą odbywać się w Lublinie, natomiast praktyczne oczywiście w Krakowie. To zapewne spora nowość, nie tylko na obszarze między Wisłą a Bugiem! O zakwalifikowaniu na szkolenie decydować będzie między innymi termin zgłoszenia oraz bezpośrednia rozmowa z zainteresowanym, natomiast miejsce zamieszkania uczestnika jest drugorzędne – informuje Bartosz Tratkowski, prezes Fundacji „Via Jagiellonica”, działającej na rzecz rozwoju królewskiego traktu.

Obie instytucje organizują rokrocznie podróż do przeszłości „Szlakiem Jagiellońskim” Kraków – Lublin – Wilno, podczas której odbywają się konkursy przewodnickie, otwarte dla zwiedzających. Więcej o ich działalności, a w szczególności o szkoleniach i ofercie przewodnickiej, można dowiedzieć się na stronach internetowych: www.szlakjagiellonski.pl (zakładka: przewodnicy) lub kontaktując się z Centrum Obsługi Turystycznej „Via Jagiellonica” w Lublinie (poniedziałek – piątek w godz. 8-16): bezpośrednio – ul. Skłodowskiej 3/15 lub telefonicznie – na numer +48 (81) 441-11-18.

 

Na zdjęciu:

Przewodnik w akcji na „Jarmarku Jagiellońskim” w Lublinie.

Fot. Bartosz Tratkowski

 

Komenatrze zostały zablokowane