fbpx

Autopoprawka do projektu budżetu Miasta Lublin na 2021 r.

10 grudnia 2020
692 Wyświetleń

Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk przekazał do Biura Rady Miasta autopoprawkę do projektu budżetu miasta na 2021 r. Spośród 300 wniosków Radnych zgłoszonych podczas prac komisji nad projektem budżetu na 2021 rokpozytywnie rozpatrzono 81.Projektem budżetu miasta na przyszły rok miejscy Radni zajmą się na najbliższej sesji w dniu 17 grudnia. 

Przed nami kolejny, niełatwy rok budżetowy. Cały czas ponosimy konsekwencje ustawowych zmian w systemie podatkowym, wprowadzonych przez rząd w 2019 roku, a od kwietnia stan budżetu Miasta dodatkowo komplikuje sytuacja epidemiczna, która pociąga za sobą negatywne konsekwencje finansowe. Powoduje to ubytek dochodów Miasta szacowany na przeszło 100 mln zł. Dodatkowo pojawiły się nieplanowe wcześniej wydatki związane ze zwalczaniem pandemii COVID-19. Ponadto, Lublin, podobnie jak inne duże miasta, nie otrzymał żadnego dofinansowania w ramach drugiej tury Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację kluczowych inwestycji dotyczących rozwoju miasta, ale również ważnych z punktu widzenia rozwoju regionu. Staraliśmy się o dofinansowanie dziesięciu projektów na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 350 mln zł. Możliwość uzyskania wsparcia z Funduszu była szczególnie istotna w 2020 roku, który jest rokiem wyjątkowym z uwagi na pandemię COVID-19 i wywołany nią spadek dochodów budżetowych. Dlatego w 2021 r. nie możemy zaspokoić wszystkich oczekiwań mieszkańców, a część inwestycji musi być odłożona w czasie. Mimo tej trudnej sytuacji, robimy wszystko, aby niesprzyjające warunki i ograniczone dochody nie wpływały na obniżenie jakości usług świadczonych dla mieszkańców oraz na spowolnienie dynamiki procesów inwestycyjnych. W przyszłym roku priorytetem dla nas jest realizacja kluczowych dla Miasta inwestycji, czyli zakończenie przebudowy Al. Racławickich i rozpoczęcie budowy Dworca Metropolitalnego – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Dochody budżetu Miasta Lublin zwiększą się o 12,4 mln zł i w 2021 roku wyniosą 2,72 mld zł, natomiast planowane wydatki zwiększą się o 15,59 mln zł do poziomu 2,83 mld zł – z czego wydatki bieżące stanowią kwotę 2,25 mld zł, a wydatki majątkowe to kwota 586 mln zł (co stanowi 20,68% wydatków ogółem). Zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków europejskich to 399 mln zł.

Treść autopoprawki dostępna jest w BIP. (https://bip.lublin.eu/rada-miasta-lublin/budzet-miasta-lublin/budzet-miasta-lublin-na-2021-rok/projekt-budzetu-miasta-lublin-na-2021-rok-druk-nr-918-1,6,28032,2.html)

Źródło: Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta Lublin

Zostaw komentarz