fbpx

Dobre kwalifikacje dają pracę…

24 lutego 2020
680 Wyświetleń

Jednym z powodów rejestracji w urzędzie pracy jest możliwość rozwoju zawodowego realizowanego poprzez różnorodne kursy i szkolenia dostosowane do indywidualnych potrzeb zainteresowanych osób.

Chciałabym zdecydowanie podkreślić zasadę indywidualizacji działań oraz elastyczność w zakresie dostosowanej formy wsparcia. Od poprzedniego roku w naszym Powiatowym Urzędzie Pracy w Lublinie rozpoczęliśmy stosowanie tzw. WKP, czyli nowego narzędzia diagnostycznego pokazującego preferencje, zainteresowania, kompetencje osób bezrobotnych. Najważniejszą bowiem rzeczą w procesie ich aktywizacji jest poznanie potencjału zawodowego osoby, jej kwalifikacji, talentu, umiejętności, predyspozycji, pasji. Jak mawiał przecież Konfucjusz: „Wybierz pracę, którą kochasz, i nie przepracujesz
ani jednego dnia więcej w twoim życiu”.

Od nowego roku rozpoczęliśmy w naszym urzędzie cykl systematycznych warsztatów
pt. „Ćwiczymy Twoje kompetencje – spotkania z doradcą zawodowym”. Tematyka zajęć to m.in. dokumenty aplikacyjne, autoprezentacja, wyznaczanie celów zawodowych, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, metody poszukiwania pracy
i kwalifikacje potrzebne na rynku pracy. Psycholog omawia też metody radzenia sobie ze stresem i trudnymi sytuacjami, pracuje nad samooceną i wzmacnianiem mocnych stron, przełamywaniem barier na rynku pracy, komunikacją i efektywnym słuchaniem, rozwijaniem postawy asertywnej, planowaniem kariery zawodowej i rozwijaniem postawy proaktywnej. Warsztaty cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Tak naprawdę może przyjść na nie po uprzednim zgłoszeniu do doradcy klienta każdy zainteresowany mieszkaniec naszego powiatu. Poprzez udział w warsztatach, realizowane WKP oraz wsparcie doradcy chcemy pomagać naszym osobom pozostającym bez pracy w świadomym wyborze swojej ścieżki zawodowej. 

 

Kolejną konkretną propozycją oferowaną przez urzędy pracy są szeroko prowadzone szkolenia indywidualne, ukierunkowane pod potrzeby pracodawcy bądź prowadzenia przyszłej działalności gospodarczej czy też szkolenia grupowe odpowiadające na zapotrzebowanie pracodawców odnoszące się do zawodów deficytowych w naszym powiecie bądź w województwie.

Zaproponowaliśmy na pierwsze półrocze m.in. szkolenia grupowe, takie jak: operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, księgowość z elementami kadr i płac, opiekunka dziecięca, opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych, operator koparko-ładowarki
kl. III, magazynier, operator walca jezdniowego, technolog robót wykończeniowych, kucharz czy szkolenie prawo jazdy kat. D z kwalifikacją wstępną przyspieszoną. Aby skorzystać z tych propozycji, przyszły uczestnik powinien zgłosić się do swojego dorady klienta i wypełnić stosowny wniosek.

Oprócz szkoleń osób bezrobotnych mamy również możliwość przeszkolenia osób niepełnosprawnych posiadających status poszukującego pracy. W tym przypadku dostosowane indywidualne kursy i szkolenia finansujemy z PFRON-u.

 

Ponadto chciałabym zaprosić pracodawców mających siedzibę bądź oddział na naszym terenie działania do skorzystania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczonego na finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. Na ten cel otrzymaliśmy kwotę 500 tys. zł. Zachętą niech będzie informacja, iż finansujemy między innymi szkolenia, kursy, studia podyplomowe w wysokości do 300% przeciętnego wynagrodzenia. Jeżeli firma zatrudnia do 9 osób włącznie, wówczas jest możliwy zwrot nawet całości kosztów inwestycji szkoleniowej. Powyżej 9 osób dofinansowanie jest na poziomie 80%. Warunkiem niezbędnym jest konieczność zatrudniania przynajmniej jednego pracownika. Wniosek o dofinansowanie z KFS-u pracodawca składa do właściwego PUP ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności.

Możliwość ubiegania się o te środki oznacza konieczność spełnienia przynajmniej jednego priorytetu ogłoszonego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (patrz ramka). Po szczegółowe informacje zapraszamy na naszą stronę internetową lublin.praca.gov.pl

 

Aktualnie mamy nabór wniosków przedłużony do 29 lutego 2020 r.

Zapraszamy serdecznie zainteresowane osoby do skorzystania z proponowanych form wsparcia szkoleniowego. 

Pamiętajmy, że inwestycja w szkolenie to dobra inwestycja na przyszłość dająca bądź utrzymująca pracę.

 

Grażyna Gwiazda

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie


Priorytety wydatkowania Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2020

(Priorytety Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej)

 

1/ wsparcie kształcenia ustawicznego dla osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;

 

2/ wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;

 

3/ wsparcie zawodowe kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;

 

4/ wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z rozwojem w firmach technologii i zastosowaniem wprowadzanych przez firmy narzędzi pracy;

 

5/ wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju;

 

6/ wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego;

 

7/ wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej.

 ramka

 

Barometr zawodów 2020

Powiat lubelski

 

 

 

 

 

 

 

DEFICYT

– asystenci w edukacji

– betoniarze i zbrojarze

– elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy

– kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych

– logopedzi i audiofonolodzy

– magazynierzy

– monterzy elektronicy

– monterzy instalacji budowlanych

– nauczyciele języków obcych i lektorzy

– nauczyciele nauczania początkowego

– nauczyciele przedszkoli

– nauczyciele szkół specjalnych i oddziałów

integracyjnych

– operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych

– operatorzy maszyn włókienniczych

– opiekunki dziecięce

– opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej

– pielęgniarki i położne

– pracownicy ds. budownictwa drogowego

– pracownicy przetwórstwa spożywczego

– projektanci i administratorzy baz danych, programiści

– psycholodzy i psychoterapeuci

– robotnicy budowlani

– samodzielni księgowi

– spawacze

– sprzedawcy i kasjerzy

 

 

 

Zostaw komentarz