fbpx

GRUPA SIS. Uhonorowanie dotychczasowych osiągnięć, plany na przyszłość

11 lipca 2022
893 Wyświetleń

Instytut Energetyki Odnawialnej właśnie przekazał GRUPIE SIS certyfikaty potwierdzające naszą pozycję na rynku PV w Polsce za 2021 rok, w trzech kategoriach. Zajęliśmy następujące miejsca: 5. pod względem dewelopmentu projektów fotowoltaicznych (dla projektów o mocy do 1 MW), 8. pod względem zainstalowanej mocy w instalacjach fotowoltaicznych powyżej 50 kW oraz 10. pod względem mocy sprzedawanych modułów fotowoltaicznych.

Instytut Energetyki Odnawialnej to najbardziej prestiżowa i niezależna instytucja rynku OZE w Polsce, działająca od 20 lat. Co roku tworzy raporty rynków energetycznych, zwłaszcza rynku energetyki fotowoltaicznej, bada i ocenia jego rozwój, analizuje trendy, tworzy raporty i rankingi, prognozuje na przyszłość jego rozwój, tempo, ceny i wiele innych elementów.

Otrzymane przez GRUPĘ SIS Certyfikaty za 2021 rok mobilizują do dalszego profesjonalnego zaangażowania w tworzenie Zielonej Energetyki i jeszcze lepszych wyników w przyszłości. Nasze plany na 2022 rok i następne lata obejmują zarówno dalszy rozwój zielonych mocy wytwórczych, jak i intensywny rozwój Klastra Energii, którego jesteśmy założycielem i liderem, a który otrzymał certyfikację Ministra Energii oraz wyróżnienie za stopień innowacyjności. To ogrom inwestycji i zadań, w związku z tym zamierzamy skorzystać m.in. z możliwości finansowania Klastrów i Społeczności Energetycznych z KPO, na co wstępnie przewidziane jest 97 mln euro. Środki mają być przeznaczane na ich wzmocnienie, funkcjonowanie, wszelką dokumentację potrzebną do gotowości inwestycyjnej, aby uzyskać finansowanie na inwestycje w następnych etapach; zarówno z KPO, jak i z perspektywy UE na lata 2021–27, Europejskiego Funduszu Modernizacji dla województw tzw. węglowych oraz krajowych z NFOŚiGW. Efektem tego będzie szybszy rozwój Włodawskiego Klastra Energii.

Nasze obszary inwestycyjne to m.in. inwestycje w sieci dystrybucyjne, polegające na wymianie starych kabli i o niskiej przepustowości na nowe i grubsze – co da nowe możliwości włączenia nowych mocy PV i Wiatr po stronie zarówno Sn jak i WN, a także możliwość bezpośredniej sprzedaży zielonej energii odbiorcom. Ponadto inwestycje w inteligentne liczniki, magazyny energii, źródła wytwórcze energii i jej magazynowanie, wytwarzanie, magazynowanie i transport wodoru, stacje ładowania i zielony transport publiczny (elektryczny i wodorowy), w tym na jeziorach – przy współdziałaniu z PGE Dystrybucja SA w zakresie współdzielenia linii dystrybucyjnych.

Plany GRUPY SIS na następne 3 lata przewidują również współinwestowanie w moce wytwórcze OZE poza Klastrem wraz z infrastrukturą towarzyszącą (magazyny energii, wytwórnie wodoru), a także inwestycje w wiatr obok PV, czyli współdzielenia posiadanej mocy przyłączeniowej dla PV, a także budowę Farmy 30 MW PV z magazynem energii i wytwarzaniem oraz magazynowaniem wodoru w obrębie Klastra Energii. Całość planów zgłoszonych do Strategii Województwa Lubelskiego do 2030 roku przekraczają 400 mln zł. Plany Klastra są opracowane profesjonalnie, przy zaangażowaniu wielu specjalistycznych firm i instytucji branżowych, ponad 20 ekspertów i specjalistów z poszczególnych dziedzin i przy wsparciu i życzliwości decydentów na etapie ich realizacji i finansowania mogłyby przerodzić się w modelowe rozwiązanie do powielenia gotowych i sprawdzonych rozwiązań budowy bezpieczeństwa energetycznego w innych powiatach i wspólnotach w województwie i nie tylko.

W Krajowym Planie Odbudowy, w ramach reformy B2.2. Poprawa warunków dla rozwoju odnawialnych źródeł energii w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, na zwiększenia efektywności przesyłu energii oraz stabilności sieci elektroenergetycznej planuje się wydać 300 mln euro, co przekłada się na inwestycje w 379 km sieci przesyłowych. Posłużą one do przyłączania nowych mocy OZE. Mamy nadzieję, że znaczna ich część zostanie przeznaczona na wsparcie niedoinwestowanych sieci w naszym województwie.

KPO ma być też jednym z podstawowych źródeł finansowania inwestycji w wodór. Polska ma tu ambitne plany, ponieważ jako jeden z największych producentów wodoru w Europie, a nawet na świecie ma potencjał do wykorzystania wodoru w różnych sektorach, ale poza przemysłem rafineryjnym, nawozowym i petrochemicznym nie jest na to razie możliwe z powodu braku czystego wodoru. Zaplanowano więc wydanie 800 mln euro na dotacje dla sektora prywatnego na wytwarzanie, magazynowanie, przesył oraz wykorzystanie wodoru jako paliwa w transporcie, przemyśle, ciepłownictwie i energetyce zawodowej. Efektem mają być elektrolizery o mocy 320 MW oraz stacje tankowania, w tym bunkrowania wodoru. Chociaż teraz już są realizowane pojedyncze projekty, a przedsiębiorcy starają się o dotacje krajowe i unijne, to bez pieniędzy z KPO i innych z UE nie będzie możliwe osiągnięcie tu efektu skali.

W komunikacie Komisji Europejskiej podkreślono, że wkład polskiego planu w zieloną transformację wynosi prawie 42,7 proc. planu, z alokacją 15,1 mld euro. W ramach KPO Warszawa poza zielonymi inwestycjami m.in. w sektor publiczny zobowiązała się, że do połowy 2026 r. łączna moc fotowoltaiki i lądowych wiatraków sięgnie 23,5 GW. Do tego potrzebne jest poluzowanie przez rządzących tzw. zasady 10H (odległość od zabudowań z obecnych ok. 2 km do 500-800 m – odbywać się to będzie za zgodą gminy i mieszkańców), która to zasada blokuje od 6 lat inwestycje w farmy wiatrowe w Polsce, wbrew potrzebom i logice, i jest jedną z przyczyn obecnego stanu rzeczy na rynku energii w Polsce.

Kolejne dobre decyzje w postaci wsparcia lub odblokowania możliwości rozwojowych na rynku PV, magazynów energii, wodoru, wspólnot energetycznych, w tym klastrów, bezpośredniej sprzedaży energii itd. będą warunkowały pomyślny rozwój odnawialnych źródeł energii, samowystarczalność energetyczną poszczególnych wspólnot i bezpieczeństwo energetyczne całego kraju, a także znaczne obniżenie cen nośników energii – co obecnie szczególnie jest ważne dla kraju, firm i obywateli. Miejmy nadzieję, że okres błędnych decyzji i szkodliwych działań mamy już za sobą.

tekst Krzysztof Szydłowski | foto GRUPA SIS

Zdjęcie otwierające: Ministerstwo Energii – wręczenie certyfikatów dla wyróżnionych Klastrów Energii. W imieniu wyróżnionych przemawia Krzysztof Szydłowski.

Zostaw komentarz