fbpx

Lubelski Orzeł Biznesu – tradycja, prestiż, zaangażowanie

28 grudnia 2018
888 Wyświetleń

Lubelski Orzeł Biznesu to niezwykła nagroda przyznawana nieprzerwanie od 15 lat przedsiębiorcom związanym z województwem lubelskim. Znaczenie tego wyróżnienia podkreśla fakt, iż laureaci wybierani są przez liczną kapitułę konkursową, w której skład wchodzą wybitni przedstawiciele świata biznesu, nauki oraz sfery publicznej. Celem organizatorów jest podkreślenie znaczenia sprawnych przedsiębiorców dla regionu i społeczeństwa, integrowanie środowiska pracodawców oraz poprawianie relacji pomiędzy sferą urzędową oraz biznesową.

Inicjatorem konkursu i jego wieloletnim organizatorem jest pan Zbigniew Kmicic, który w 2003 r. wpadł na pomysł stworzenia tej niezwykle prestiżowej nagrody wręczanej nie tylko pracodawcom za ich spektakularne sukcesy, ale i innym osobom mającym pozytywny wpływ na rozwój przedsiębiorczości na terenie Lubelszczyzny.

Od samego początku Pracodawcy Ziemi Lubelskiej, organizujący konkurs Lubelskiego Orła Biznesu, zabiegają, by osoby i podmioty otrzymujące wyróżnienia (nawet jeśli wybrane podczas burzliwych obrad i być może dla niektórych kontrowersyjnie) były zawsze nagradzane za niekwestionowane efekty oraz za odwagę w podejmowaniu ryzykownych decyzji – decyzji, które owocują sukcesem.

Statuetki, medale i dyplomy wręczane podczas Gal Lubelskiego Orła Biznesu to nie tylko dowód jednorazowego osiągnięcia, ale swoisty certyfikat jakości, bowiem Pracodawcy Ziemi Lubelskiej dogłębnie weryfikują laureatów przed przyznaniem im nagrody, ale także obserwują poczynania takowych firm i osób, starając się wspierać, gdy jest to konieczne, oraz doceniać kolejne sukcesy.

Organizatorzy dbają także o międzypokoleniową i międzybranżową wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami konkursu, zapraszając do udziału w licznych spotkaniach byłych i aktualnych jego laureatów.

Dotychczas odbyło się już 15 edycji Gali Lubelskiego Orła Biznesu, a każda cieszyła się ogromnym zainteresowaniem przedsiębiorców, mediów oraz lokalnej społeczności. Dbając o pielęgnowanie tradycji, Pracodawcy Ziemi Lubelskiej stawiają na rozwój i starają się sprostać potrzebom przedsiębiorców.

Znakiem owego dostosowywania do obecnych czasów jest zakomunikowany szerokiemu gronu podczas ostatniej, jubileuszowej Gali Orła Biznesu fakt zmiany struktury organizacyjnej Pracodawców Ziemi Lubelskiej, a w szczególności objęcie funkcji prezesa zarządu przez dr. Mariusza Filipka – przedstawiciela młodszego pokolenia, właściciela największej w województwie lubelskim kancelarii prawnej. Zaistniała zmiana to efekt ewolucji, która również dotyka konkurs Lubelskie Orły Biznesu, odpowiadając na potrzeby współczesnej gospodarki.

Nagroda stanowi potwierdzenie dla marki, jaką budują nagradzane firmy, a dla pracowników oznacza potwierdzenie stabilizacji oraz godny byt. Jest to tym bardziej istotne, że rynek ulega przekształceniu, a pracownicy wybierają pracodawców gwarantujących im określony standard pracy, którego znakiem jest Lubelski Orzeł Biznesu. Lubelski Orzeł Biznesu to zatem znak wyróżniający przedsiębiorców wiarygodnych, efektywnych i dbających o swoich pracowników, to swoisty wytrych w relacjach biznesowych pomiędzy lokalnymi przedsiębiorcami oraz w stosunkach z pracownikami.

 

Zostaw komentarz