fbpx

Lubelskie Wirtualne Dni Nauki

21 września 2020
549 Wyświetleń

Ze względu na obecną, trudną sytuację epidemiczną, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo społeczne, a także zachowanie obowiązujących standardów bezpieczeństwa, uczelnie publiczne Lublina wspólnie z Urzędem Miasta Lublin stanęły na wysokości zadania i zorganizowały wspólną, innowacyjną formułę festiwalu online pod nazwą Lubelskie Wirtualne Dni Nauki. Inicjatywa pozwala na zachowanie ciągłości w upowszechnianiu, promowaniu oraz popularyzowaniu nauki i badań naukowych w społeczeństwie i stanowi jednocześnie doskonały przykład wzajemnej, bardzo dobrej współpracy w celu realizacji misji i wizji Lubelskiego Festiwalu Nauki.

– Pandemia wpłynęła na  funkcjonowanie miasta w wielu obszarach, w tym na funkcjonowanie lubelskich uczelni. Nowy wymiar zyskał również Lubelski Festiwal Nauki odbywający się w naszym mieście od kilkunastu lat. Jestem przekonany, że wydarzenie będzie doskonałą promocją i zachętą do podjęcia studiów w Lublinie, do czego serdecznie zapraszam. Szczególnie zachęcam do uczestnictwa w trzecim dniu wydarzenia, w trakcie którego obędą się Wirtualne Drzwi Otwarte uczelni oraz Miasta promujące akademickość, a także naukowy, kulturalny i społeczny potencjał Lublina. – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Wydarzenie będzie transmitowane online na portalu Lubelskiego Uniwersytetu Inspiracji www.lui.lublin.eu, w terminie 22-24.09.2020 r. Dzięki wirtualnej formie, uczestnicy wydarzenia będą mogli obejrzeć transmisję na żywo całego programu, bez konieczności wychodzenia z domu. 

Dla kandydatów na studia zostały stworzone specjalne wirtualne stoiska lubelskich publicznych uczelni wyższych oraz Miasta Lublin. Mimo nowych okoliczności, dzięki nowoczesnym, technicznym rozwiązaniom będzie istniała możliwość zachowania atmosfery bliskich spotkań z przyszłymi studentami, nawiązać interakcje oraz przede wszystkim ułatwić proces rekrutacji do szkół wyższych.

Celem Lubelskich Wirtualnych Dni Nauki jest ukazanie znaczenia nauki i odkryć naukowych dla rozwoju gospodarki regionu, kraju i świata oraz poprawy życia mieszkańców, integracja i współpraca społeczności lokalnej ze środowiskiem naukowym i twórczym Lubelszczyzny, rozbudzanie ciekawości poznawczej i rozwijanie zainteresowania nauką wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, a także ukazanie osiągnięć i działań poszczególnych uczelni na polu walki z wirusem SARS-CoV-2. 

Podczas wydarzenia zostaną zaprezentowane polsko i anglojęzyczne projekty z zakresu szeroko rozumianej nauki, nowych technologii, sztuki i kultury, z kolei w części artystycznej ukazane zostaną dotychczasowe osiągnięcia oraz aktywność lubelskich uczelni i Miasta na polu sztuki i kultury. Przedsięwzięcie skierowane jest do odbiorców krajowych i międzynarodowych, m.in. przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, uczniów szkół ponadpodstawowych, studentów, nauczycieli, rodziców, przedsiębiorców, samorządowców, osób starszych oraz osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.

Lubelskie Wirtualne Dni Nauki otrzymały patronat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojciecha Murdzka, Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego, Prezydenta Miasta Lublin dr. Krzysztofa Żuka i Lubelskiego Kuratora Oświaty Teresy Misiuk.

Patronat medialny nad wydarzeniem obejmą Serwis Nauka w Polsce – PAP, Forum Akademickie, Miesięcznik Cogito, Polskie Radio Lublin, Akademickie Radio Centrum Lublin oraz Telewizja Akademicka TV UMCS.

Wydarzenie dofinansowano z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.

Szczegółowy program Lubelskich Wirtualnych Dni Nauki jest dostępny na stronie lublin.eu.

Zostaw komentarz