fbpx

Lublin: Obowiązkowa segregacja odpadów od 1 sierpnia

31 lipca 2020
554 Wyświetleń

Zgodnie z przepisami zmienionej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wprowadzono obowiązek segregowania odpadów komunalnych powstałych na terenie nieruchomości. Mieszkańcy Lublina, którzy nie prowadzili dotychczas selektywnej zbiórki odpadów, powinni złożyć nową deklarację obowiązującą od sierpnia. Termin złożenia nowych deklaracji upływa 10 września.

W związku z nowymi przepisami, Rada Miasta Lublin w dniu 26 czerwca 2020 r. przyjęła nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchwała będzie obowiązywała od 1 sierpnia, co oznacza, że wszystkie złożone i obowiązujące deklaracje, w których wskazano nieselektywną zbiórkę odpadów muszą zostać zmienione deklaracjami wskazującymi prowadzenie selektywnej zbiórki. Właściciele nieruchomości, którzy złożyli wcześniej deklaracje wskazujące selektywną zbiórkę odpadów komunalnych, nie muszą składać deklaracji ponownie.

Druki deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 1 sierpnia, dostępne będą w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lublin, na stronie Lublin.eu oraz w formie papierowej w Biurach Obsługi Mieszkańców i siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska przy ul. Zana 38.

W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) i powiadamia o tym Urząd Miasta oraz właściciela nieruchomości. Za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono obowiązku segregacji, zastosowana zostanie stawka opłaty podwyższonej.

Więcej informacji na temat zmian w systemie gospodarowania odpadami udzielają pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska UM Lublin pod numerami telefonów: 81 466 26 13, 81 466 26 15, 81 466 26 32 oraz 81 466 26 34, w godzinach od 7.30 do 15.30.

Na dzień 30 lipca 2020 r. zaledwie 0,61 % gospodarstw domowych w złożonych deklaracjach wskazało nieselektywną zbiórkę odpadów tj.  877 gospodarstw domowych (w tym 255 w zabudowie jednorodzinnej oraz 622 w zabudowie wielorodzinnej). Prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów zadeklarowało 142 655 gospodarstw domowych.

Źródło: Lublin.eu

Czytaj też: Harmonogram pokazów na fontannie – sierpień

Zostaw komentarz