fbpx

Miasto startuje z Lubelską Kartą Miejską

31 lipca 2020
1 092 Wyświetleń

Rusza nowy program lojalnościowy dla mieszkańców Lublina. Od 31 lipca zainteresowani programem lojalnościowym mogą złożyć wniosek o identyfikator na Karcie Biletu Elektronicznego. Takie rozwiązanie pozwoli mieszkańcom korzystać z licznych ulg i zniżek na usługi oferowane przez Miasto i Partnerów Programu.

Lubelska Karta Miejska wkracza w etap realizacji. Rozpoczynamy konkretne działania, które pozwolą mieszkańcom dołączyć do Programu i korzystać ze zniżek, m. in. w transporcie publicznym oraz w kulturze, sporcie czy edukacji. Ideą Lubelskiej Karty Miejskiej, poza systemem premiowania, jest także budowanie więzi z miastem i pozyskiwanie nowych mieszkańców. Dziękuję wszystkim, którzy płacą podatki w Lublinie, przyczyniając się w ten sposób do wzrostu dochodów miasta i jego rozwoju – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Do Programu mogą przystąpić wszystkie osoby zamieszkałe w Lublinie, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym właściwym dla osoby zamieszkałej na terenie Gminy Lublin, bez względu na to czy osoby te osiągają dochód. Programem objęte są także mieszkające na terenie Gminy Lublin osoby, które rozliczają podatek rolny z tytułu prowadzonego gospodarstwa rolnego, a także mieszkańcy Lublina, którzy nie osiągają dochodów opodatkowanych, a są objęci działaniami społecznymi prowadzonymi przez Miasto. Do programu będą włączone także dzieci tych osób do ukończenia 18. roku życia, a w przypadku nauki – do 26. roku życia, a także dzieci i młodzież przebywające w miejskich placówkach pieczy zastępczej lub rodzinnej. Dzieci, które nie ukończyły 6 lat, mają prawo do korzystania ze zniżek i ulg w ramach Programu na podstawie Lubelskiej Karty Miejskiej nadanej rodzicowi albo opiekunowi prawnemu.

Posiadanie Lubelskiej Karty Miejskiej umożliwi korzystanie z szerokiego katalogu ulg, rabatów i zniżek na miejskie usługi oraz produkty oferowane przez Partnerów Programu w takich obszarach, jak np.: komunikacja miejska, Strefa Płatnego Parkowania, kultura, sport i rekreacja, oświata, zdrowie oraz gastronomia i handel.

W przypadku osób, które posiadają już Kartę Biletu Elektronicznego (KBE) wystarczy złożyć wniosek o nadanie Lubelskiej Karty Miejskiej. Natomiast dla osób zainteresowanych Programem, ale nie posiadających jeszcze KBE, pierwszym krokiem będzie zawnioskowanie o tę Kartę, a następnie złożenie już właściwego wniosku o zakodowanie na niej Lubelskiej Karty Miejskiej. Przy składaniu wniosku niezbędne będzie okazanie dokumentu ze zdjęciem oraz, w zależności od posiadanego uprawnienia do wydania LKM, dokumentu potwierdzającego takie uprawnienie. Dla większości mieszkańców będzie to pierwsza strona złożonego w Urzędzie Skarbowym zeznania podatkowego. Wnioski o nadanie Lubelskiej Karty Miejskiej będą przyjmowane w Punktach Obsługi ZTM oraz w funkcjonujących Biurach Obsługi Mieszkańców.

Lubelska Karta Miejska to dokument imienny z fotografią, który ma formę dotychczasowej Karty Biletu Elektronicznego, wydawany na wniosek osoby zainteresowanej, rodzica/opiekuna lub osoby uprawnionej. Karta nie posiada fizycznego, graficznego znacznika wskazującego na korzystanie z Programu. Informacja o tym będzie „zaszyta” wewnątrz Karty w formie elektronicznego identyfikatora. Lubelska Karta Miejska jest nadawana bezpłatnie, na czas określony. Jeśli wniosek zostanie złożony do 30 kwietnia 2021 r., to będzie ona ważna do 31 grudnia 2021 r.

Na potrzeby programu lojalnościowego powstała także dedykowana strona internetowa lubika.lublin.eu, na której dostępne są niezbędne dokumenty, regulamin Lubelskiej Karty Miejskiej, najczęściej zadawane pytania oraz wszelkie inne ważne informacje dotyczące projektu.

Lubelska Karta Miejska jest pierwszym elementem nowego systemu Lubelskiego Biletu Karty Aglomeracyjnej (LUBIKA), w ramach którego powstają nowoczesne, niedostępne dotychczas w lubelskiej komunikacji miejskiej rozwiązania i metody pobierania opłat. System jest na etapie wdrażania. Jego uruchomienie planowane jest w sierpniu 2021 r.

Źródło: Lublin.eu

Czytaj też: Harmonogram pokazów na fontannie – sierpień

Zostaw komentarz