fbpx
Lublin w sprawie suszy - Łąka kwietna_Lublin

Lublin w sprawie suszy

29 maja 2020
635 Wyświetleń

Lublin wraz z innymi miastami z Unii Metropolii Polskich chce walczyć z suszą. Prezydenci największych polskich miast podpisali deklarację o współdziałaniu miast Unii Metropolii Polskich w sprawie suszy. Chodzi o zwiększenie retencji wód oraz zapobieganie stratom wody. Samorządy szukają nowych rozwiązań, chcą w tej sprawie współpracować z ośrodkami naukowymi, organizacjami pozarządowym i administracją rządową. 

– Susza jest zjawiskiem bardzo złożonym i aby zapobiegać jej skutkom, potrzeba wielopłaszczyznowych, szeroko zakrojonych działań prowadzonych nie tylko przez samorządy, ale również samych mieszkańców. Podejmując współpracę, liczymy na pomoc przy opracowaniu efektywnego systemu gospodarowania wodą w mieście. Biorąc pod uwagę zmiany klimatyczne, to właśnie inwestycje związane z tworzeniem systemów zbierania i retencjonowania wód czy budową i modernizacją sieci kanalizacji deszczowej oraz zbiorników retencyjnych, już wkrótce staną się głównym priorytetem działań wszystkich samorządów – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Lublin, podobnie jak inne miasta, wprowadzi monitoring poziomu i jakości zasobów wodnych, tworzenia nowych źródeł zaopatrzenia w wodę i retencjonowania wód. Samorządy postulują przyspieszenie prac nad rozbudową Krajowego systemu monitorowania suszy oraz wprowadzenie zasad korzystania z wód śródlądowych do nawadniania terenów zieleni. Miasta widzą konieczność opracowania przepisów związanych z ponownym wykorzystaniem zużytej wody, w tym oczyszczonych ścieków, na potrzeby rolnictwa, przemysłu oraz gospodarki komunalnej.

Miasto Lublin już teraz podejmuje działania, by przeciwdziałać skutkom suszy. Obejmują one przede wszystkim zrównoważone zarządzanie zielenią miejską, takie jak rzadsze koszenie, zakładanie łąk kwietnych i muraw ekstensywnych, które są bardziej odporne na suszę od tradycyjnego trawnika. To także podlewanie nasadzeń, zarówno nowych, jak i tych z lat wcześniejszych. Miasto nie tworzy już sztywnych harmonogramów pielęgnacji i koszenia – decyzje w tym zakresie są uzależnione od pogody i ilości opadów oraz bieżącej obserwacji stanu zieleni. Częstotliwość koszenia i podlewania zależy od panujących warunków atmosferycznych oraz wymagań poszczególnych gatunków i odmian.

W tym roku, widząc potrzebę oszczędzania zasobów wód gruntowych oraz zwiększenia naturalnej retencji, Lublin przyjął nowy miejski program dotacyjny dla mieszkańców „Złap deszczówkę”. Już przed ogłoszeniem naboru cieszył się dużym zainteresowaniem mieszkańców, w związku z tym będzie kontynuowany i rozbudowywany w przyszłości. Pierwszy nabór wniosków na instalacje służące gromadzeniu wód opadowych ruszana początku czerwca.

Już wkrótce Miasto w mediach społecznościowych rozpocznie akcję informacyjną dla mieszkańców na temat sposobów oszczędnego gospodarowania wodą w gospodarstwach domowych oraz w ogrodzie.

Zobacz też: Energetyka odnawialna – czas inwestycji

Zostaw komentarz