fbpx

Lublin wspiera osoby na kwarantannie

7 stycznia 2021
543 Wyświetleń

Mieszkańcy Lublina przebywający na kwarantannie potwierdzonej przez Sanepid lub Policję mogą liczyć na pomoc w zabezpieczeniu niezbędnych artykułów spożywczych, higienicznych oraz leków. Dotychczas, takim wsparciem Miasto objęło łącznie 323 rodziny.

Od samego początku trwania epidemii wychodzimy naprzeciw potrzebom osób pozostających w kwarantannie domowej. Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie przy współpracy ze Strażą Miejską, dostarczają niezbędnych do codziennego funkcjonowania artykułów, szczególnie w sytuacji kwarantanny samotnych seniorów i mieszkańców z niepełnosprawnościami. Wsparcie odbywa się z zachowaniem wszelkich reżimów sanitarnych i środków ochrony – mówi Monika Lipińska, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Społecznych.

Pomoc może przybrać formę realizacji niezbędnych zakupów lub dostarczenia paczek z potrzebnymi produktami. Kwalifikacja do jednej z tych form uzależniona jest od spełnienia dodatkowych warunków, jakimi są kryteria dochodowe. Działania pomocowe ukierunkowane są na osoby, które nie mają rodziny lub bliskich mogących wesprzeć ich w tej trudnej sytuacji, jak również nie dysponują możliwością dokonania zakupów przez internet.

Pomoc w postaci realizacji niezbędnych zakupów udzielana jest mieszkańcom Lublina spełniającym kryteria dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej, tj. gdy miesięczny dochód netto nie przekracza kwoty 701 zł w przypadku osób samotnych oraz 528 zł w przeliczeniu na osobę w rodzinie.

Kolejną grupą osób, które mogą zostać objęte pomocą, są cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej, w szczególności obywatele Ukrainy i Białorusi oraz osoby przebywające na kwarantannie, których dochody mieszczą się w przedziale do 1542,2 zł netto miesięcznie w przypadku osób samotnych lub 1161,6 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie. Tej grupie osób udzielana jest pomoc w postaci paczek żywnościowych wydawanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

W sytuacji przekroczenia wskazanych wyżej progów dochodowych osoba lub rodzina przebywająca na kwarantannie domowej może uzyskać paczkę żywnościową z jednej z organizacji pozarządowych, z którymi współpracuje Miasto Lublin.

Każda ze wskazanych form pomocy udzielana jest wyłącznie w sytuacji braku rodziny lub innych bliskich osób mogących udzielić wsparcia w dostarczeniu niezbędnych artykułów oraz braku możliwości realizacji zakupów przez internet.

Mieszkańcy zainteresowani pomocą mogą skontaktować się z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie, którzy każdorazowo weryfikują sytuację rodzinną i dochodową osoby zgłaszającej się, a następnie kwalifikują do jednej ze wskazanych wyżej form wsparcia. Potrzebę objęcia pomocą należy zgłaszać do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie, przy ul. Koryzonowej 2d, pod numerami telefonów: 81 466 53 30, 81 466 53 32 lub na e-mail centrum@mopr.lublin.eu.

Źródło: Biuro prasowe UM Lublin

Zostaw komentarz