fbpx

Miasto nagrodzi najlepsze prace dyplomowe

12 marca 2021
517 Wyświetleń

Ruszył nabór do XII edycji Konkursu Prezydenta Miasta Lublin na najlepszą pracę dyplomową. Do udziału mogą zgłosić się autorzy prac dyplomowych, podejmujących tematy związane z szeroko rozumianym rozwojem Lublina. Przyjmowane są prace licencjackie, magisterskie, inżynierskie oraz doktoranckie, obronione na dowolnej uczelni i kierunku studiów, nie wcześniej niż w 2018 r. Termin zgłoszeń upływa 15 września br.

– Od lat konkurs na najlepszą pracę dyplomową cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. To pokazuje, że tematyka związana z szeroko rozumianym rozwojem lokalnym może być inspiracją do pracy badawczej. Zachęcam do podzielenia się innowacyjnymi pomysłami na rozwój Lublina. Zwycięskie prace mają szansę wpłynąć na rozwój naszego miasta i działania samorządu – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

W Konkursie Prezydenta Miasta Lublin na najlepszą pracę dyplomową przyjmowane są prace w dwóch kategoriach – do jednej kwalifikowani są autorzy prac licencjackich, magisterskich i inżynierskich, natomiast do drugiej autorzy prac doktoranckich. W każdej z nich przyznana zostanie nagroda główna w wysokości 6 tys. zł. oraz maksymalnie trzy wyróżnienia, każde w kwocie 2 tys. zł.. Dodatkowo, w kategorii prac licencjackich, magisterskich inżynierskich przewidziane jest wyróżnienie w formie trzymiesięcznej płatnej praktyki absolwenckiej w Urzędzie Miasta Lublin, z łącznym świadczeniem pieniężnym o wartości 4,5 tys. zł.

Prace konkursowe wraz z załącznikami można doręczyć:

  • osobiście do sekretariatu Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin, przy pl. Litewskim 1,
  • pocztą na adres: Urząd Miasta Lublin, Wydział Strategii i Przedsiębiorczości, pl. Litewski 1, 20-080 Lublin, z dopiskiem: „Konkurs – praca dyplomowa”.
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biznes@lublin.eu, pod warunkiem zaopatrzenia formularza zgłoszeniowego w bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany ważnym kwalifikowanym certyfikatem,
  • za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) pod warunkiem zaopatrzenia formularza zgłoszeniowego w bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany ważnym kwalifikowanym certyfikatem lub podpisania profilem zaufanym ePUAP.

Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin konkursu dostępny na stronie pracadyplomowa.lublin.eu

Konkurs Prezydenta Miasta Lublin na najlepszą pracę dyplomową poświęconą rozwojowi gospodarczemu miasta ma wieloletnią tradycję i prowadzony jest od 2010 r. Celem konkursu jest zwiększenie zainteresowania studentów zagadnieniami związanymi z szeroko rozumianym rozwojem lokalnym, głównie w kontekście gospodarczym, społecznym, kulturowym i środowiskowym oraz zachęcenie studentów do podejmowania tej tematyki w swojej pracy badawczej.

Regulamin konkursu:Źródło: Biuro Prasowe w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin

Zostaw komentarz