fbpx

Nowe rozwiązanie dla centrum Lublina

11 lutego 2022
478 Wyświetleń

Są już koncepcje nowego zagospodarowania pięciu ulic w ścisłym centrum Lublina. Jednym z głównych celów było wprowadzenie zieleni w przestrzeń miasta. Projekty dotyczą ulic Szambelańskiej, Gilasa, Przechodniej, Zielonej oraz fragmentu ul. Staszica.

– To dopiero pierwszy krok do powstania w przyszłości w Lublinie przestrzeni typu woonerf, łączących funkcje deptaka, ulicy, parkingu oraz strefy spotkań mieszkańców. Już w tej chwili są to w większości ulice z ograniczoną funkcją ruchu pojazdów, dopuszczające ruch rowerowy i dające pierwszeństwo pieszym. Dzięki zniesieniu tradycyjnego podziału na jezdnię i chodnik, likwidacji barier architektonicznych i wprowadzeniu dużej ilości zieleni, mogłyby stać się idealnymi miejscami spacerów, spotkań i wypoczynku. Są to koncepcje wstępne uwzględniające przede wszystkim pomysły oraz potrzeby samych mieszkańców, zaś szczegóły i możliwości wdrożenia u nas tych nowych i nietypowych rozwiązań w Polsce, zostaną dopiero doprecyzowane w dokumentacji projektowej i dostosowane do uwarunkowań formalno-prawnych. Będziemy też poszukiwali możliwości finansowych dla ich realizacji, tak aby w pełni wykorzystać potencjał drzemiący w tych kameralnych, skupiających życie miejskie przestrzeniach 

– mówi Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju.

  • Koncepcja dla ul. Szambelańskiej

Objęta opracowaniem ulica Szambelańska ma długość 120 m i jest zamknięta dla ruchu kołowego, z dopuszczeniem rowerów. Szczególne jej miejsce stanowi południowy fragment oraz zewnętrzne schody prowadzące na krużganki Bramy Krakowskiej. Koncepcja zakłada wyeliminowanie z przestrzeni ulicy wszystkich kontenerów na odpady oraz toalety wolnostojącej. Dla gromadzenia odpadów proponuje się zastosowanie podziemnych pojemników zlokalizowanych w ulicy Olejnej przy szczycie kamienicy Lubartowska 13.

  • Koncepcja dla ul. Jana Gilasa

Ulica Jana Gilasa łączy Krakowskie Przedmieście z ulicami Kozią i Bernardyńską. Pierwszym krokiem przy nowym jej zagospodarowania byłaby konieczność usunięcia istniejącego tam konteneru oraz stałego słupka wjazdowego przy południowo-zachodnim narożniku kamienicy Gilasa 2. W jego miejsce koncepcja proponuje zainstalowanie automatycznego słupka zasilanego energią elektryczną lub słoneczną. 

  • Koncepcja dla ul. Przechodniej

Ulica łączy Krakowskie Przedmieście z Placem Wolności i podobnie jak sąsiednia ul. Gilasa, jest bardzo krótka, o przebiegu północ – południe. Komunikacja na tej uliczce jest w pełni podporządkowana pieszym. W koncepcji zaprojektowano podobne rozwiązania jak w przypadku ul. Gilasa w zakresie wyboru nowej nawierzchni ulicy i oświetlenia. 

  • Koncepcja dla ul. Zielonej

Ulica Zielona jest urokliwym fragmentem historycznego Lublina, z charakterystycznym widokiem na wieże kościoła pw. św. Ducha i Ratusza. Ulica jest jednokierunkowa, w części wschodniej równoległa do Krakowskiego Przedmieścia. Projekt koncepcyjny utrzymuje dotychczasową jej funkcję oznaczoną jako strefa zamieszkania, z dopuszczeniem jednokierunkowego ruchu pojazdów mechanicznych z dojazdami o charakterze lokalnym, koniecznymi dla obsługi zabudowy zlokalizowanej po obu stronach ulicy, natomiast zakłada likwidację miejsc postojowych dla samochodów. 

  • Koncepcja dla fragmentu ul. Staszica

Opracowanie dotyczy krótkiego fragmentu ulicy Staszica na odcinku pomiędzy ulicą Zieloną a Krakowskim Przedmieściem. W osi ulicy odmiennym rodzajem nawierzchni zaprojektowano główny pas spacerowy, poszerzony w części północnej ulicy do 4,5 m. Strefy ulicy usytuowane przy elewacjach kamienic powinny zostać przeznaczone na zieleń i miejsca do wypoczynku. 

Więcej: https://lublin.eu/lublin/przestrzen-miejska/aktualnosci/pierwszy-krok-w-strone-woonerfow,245,2133,1.html

foto Biuro prasowe UM Lublin

Zostaw komentarz