fbpx

Optymalizacja działań lubelskich uczelni

20 lipca 2021
749 Wyświetleń

Związek Uczelni Lubelskich powstał na mocy porozumienia trzech uczelni: Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i Politechniki Lubelskiej pod koniec 2017 roku. Jego celem jest optymalizacja wykorzystania zasobów uczelni tworzących Związek poprzez wspieranie realizacji wspólnych zadań, m.in. w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych, dydaktyki, komercjalizacji wyników badań oraz upowszechniania osiągnięć nauki, kultury i techniki. To współdziałanie ugruntowuje pozycję Lublina jako miasta akademickiego. Formalnie do Związku Uczelni Lubelskich w czerwcu br. dołączył także Uniwersytet Medyczny w Lublinie.

Dzisiaj, 20 lipca br., nastąpiło podpisanie umowy o współpracy dydaktycznej między członkami Związku: Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Politechniką Lubelską oraz Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie. Podczas spotkania uczelnie były reprezentowane przez: prof. dra hab. Radosława Dobrowolskiego, Rektora UMCS, prof. dr hab. Dorotę Kołodyńską, Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia UMCS, dra hab. inż. Pawła Droździela, Prorektora ds. studenckich Politechniki Lubelskiej, prof. dra hab. inż. Wojciecha Franusa, Prorektora ds. nauki Politechniki Lubelskiej, prof. dra hab. Krzysztofa Kowalczyka, Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, dr hab. Urszulę Kosior-Korzecką, prof. uczelni, Prorektor ds. studenckich i dydaktyki UP w Lublinie.

W ramach umowy uczelnie określiły zasady współpracy stron przy przygotowaniu i prowadzeniu wspólnych inicjatyw dydaktycznych, w tym kierunku studiów, wspólnych wykładów, szkoleń, warsztatów, webinarów itp.

Program naszej współpracy, który staramy się realizować od początku tej kadencji, owocuje kolejnymi umowami. Ta dzisiejsza dotyczy współpracy w zakresie dydaktycznym, (…) ale za moment będziemy chcieli pochwalić się również aktywnościami w zakresie budowania dobrych relacji i praktyk dotyczących badań oraz współpracy międzynarodowej, wdrożeń i sfery okołobiznesowej oraz współpracy z otoczeniem zewnętrznym.

– podkreślił Rektor UMCS prof. Radosław Dobrowolski

Prof. Dorota Kołodyńska z UMCS przekazała, że od kilku miesięcy pracują zespoły robocze, których zadaniem jest opracowanie nowych kierunków studiów. Obecnie takie nowości powstają w każdej uczelni – będą to studia ogólnoakademickie I stopnia prowadzone w języku angielskim.  Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej procedowany jest program pn. Sustainable development management. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie przygotowuje kierunek pn. Management in smart agriculture, zaś Politechnika Lubelska – Wzornictwo przemysłowe. Streaming ze spotkania znajduje się na oficjalnym fanpage’u UMCS.

(ann)

foto Centrum Prasowe UMCS

Zostaw komentarz