fbpx

Ponowna dezynfekcja Lublina

17 kwietnia 2020
532 Wyświetleń

Miasto Lublin kontynuuje  przedsięwzięcia związane z prewencją oraz zapobieganiem rozprzestrzenianiu się koronawirusa. 

Jednym z tych działań w ostatnim czasie była dezynfekcja elementów wyposażenia ulic w Lublinie, obejmująca elementy, z którymi mieszkańcy mogą mieć bezpośredni kontakt takie jak: poręcze przy schodach terenowych, bariery na kładkach dla pieszych i wiaduktach, kosze na śmieci czy ławki ustawione w pasach drogowych. Łącznie wyposażenie zostało zdezynfekowane na 52 najczęściej uczęszczanych ulicach na terenie Miasta Lublin. Poza pasem drogowym dezynfekcję przeprowadzono w ścisłym centrum miasta.

W najbliższy weekend 18 – 19 kwietnia zostanie powtórzona dezynfekcja wyposażenia ulic na terenie dzielnic, jak i w centrum Lublina. Obejmie ona także tereny zielone, czyli parki skwery i zieleńce. Odkażone będą przede wszystkim elementy, z którymi możemy mieć bezpośredni kontakt.

Na obszarze całego miasta dezynfekcją zostana objęte poręcze przy schodach terenowych, bariery na kładach dla pieszych i wiaduktach, po których prowadzony jest ruch pieszy, przejścia podziemne. Prace obejmą również odkażanie koszy oraz ławek ustawionych w pasach drogowych ulic i poza nimi, na terenach zielonych, takich jak parki, skwery i zieleńce. Dodatkowo w centrum miasta zdezynfekowanych zostanie ponad 2 tys m2 powierzchni chodników, ale także siedziska przy donicach z roślinnością oraz parklety: na deptaku, placu Łokietka, Placu Litewskim, placu Kaczyńskiego oraz placu Krąpca. W sumie zdezynfekowane zostanie wyposażenie ponad 50 najczęściej uczęszczanych ulic oraz 30 parków i skwerów.

Materiały UM Lublin

Zostaw komentarz