fbpx

Ruszają konsultacje programu ochrony środowiska dla Miasta Lublin

28 grudnia 2020
535 Wyświetleń

23 grudnia rozpoczęły się konsultacje społeczne w sprawie projektu Programu ochrony środowiska dla Miasta Lublin na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027. Mieszkańcy mogą zgłosić swoje uwagi do 12 stycznia 2021 r.

– Konsultowany dokument zawiera charakterystykę aktualnego stanu środowiska, określa niezbędne działania zmierzające do jego poprawy, a także umożliwia koordynację działań inwestycyjnych podejmowanych przez różne instytucje i podmioty. Określone w Programie priorytety, cele i działania posłużą budowaniu postaw i zachowań mieszkańców Lublina, które będą sprzyjały poprawie warunków życia w mieście, przy zachowaniu walorów środowiska naturalnego na jego terenie – mówi Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju.

Konsultowany dokument wyznacza cele i kierunki działań koniecznych do realizacji w ramach ochrony środowiska. W Programie wyznaczono obszary interwencji, cele środowiskowe oraz wskaźniki monitoringu środowiska. W ramach każdego celu określono zadania przewidziane do realizacji w latach 2020-2023, w celu wyeliminowania wskazanych problemów środowiskowych. Powyższe działania określono dla następujących obszarów interwencji:

 • Ochrona klimatu i powietrza,
 • Zagrożenie hałasem,
 • Pola elektromagnetyczne,
 • Gospodarowanie wodami,
 • Gospodarka wodno-ściekowa,
 • Zasoby geologiczne,
 • Gleby,
 • Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów,
 • Zasoby przyrodnicze,
 • Zagrożenie poważnymi awariami,
 • Edukacja ekologiczna.

Uwagi i wnioski do Programu można składać w terminie od 23 grudnia 2020 r. do 12 stycznia 2021 r. w formie pisemnej wysyłając je na adres: Urząd Miasta Lublin Wydział Ochrony Środowiska, ul. T. Zana 38, 20-601 Lublin lub składając je w Biurach Obsługi Mieszkańców zlokalizowanych na terenie Miasta Lublin. Wnioski można również kierować na adres e-mail: srodowisko@lublin.eu lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP.

Projekt Programu dostępny jest na stronie lublin.eu. Istnieje także możliwość zapoznania się z nim w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin (ul. Tomasza Zana 38, 20-601 Lublin, pokój 104), od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.30, po wcześniejszym umówieniu wizyty telefonicznie pod numerem tel.: 81 466 26 33.

Źródło: Biuro Prasowe w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin

Zostaw komentarz