fbpx

Społecznik, polityk, animator kultury, poeta

15 listopada 2021
551 Wyświetleń

Stanisław Kieroński jest absolwentem filologii polskiej UMCS rodem z Łodzi, nauczycielem, księgarzem, animatorem kultury, działaczem związkowym, spółdzielczym i politycznym. W latach studenckich był członek teatru „Dren 59”, dziennikarzem Radia Akademickiego, przewodniczącym Koła Naukowego Polonistów i Koła Naukowego Aksjologicznego. Jako instruktor teatralny zrealizował wiele spektakli z udziałem dzieci, młodzieży i studentów.  Był współtwórcą i pierwszym dyrektorem Młodzieżowego Domu Kultury im. Vetterów oraz dyrektorem Wojewódzkiego Domu Kultury. To oczywiście nie cała działalność Stanisława Kierońskiego. Obecnie pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Lublin VIII Kadencji (2018-2023).

Stanisław Kieroński to również poeta. Od jego debiutu minęło cztery lata. Pierwszy tomik “Włóczę się po życiu. Moje uniesienia?” wydany został w 2016. Kolejny w następnym roku – “Zbieram słowa”, a w 2018 – “Zamyślenia”. Wyjątkowy tom poetycki Stanisława Kierońskiego to “Rozplątuję węzły”. Ważna jest geneza tych liryków, których wiele powstało w okresie pandemii, mało rozpoznanego jeszcze wtedy koronawirusa. Podwójnie skłaniają do rozważań nad ludzkim etosem, etycznymi uwarunkowaniami relacji międzyludzkich oraz wagą wyjątkowej relacji twórca – odbiorca. Ostatnia publikacja nosi tytuł “Bosy i bogaty” i jest to wybór blisko 260 stron poezji, z przestrzeni lat, wydanych w tym roku wspólnym nakładem krakowskiego Instytutu Literatury i Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Tom z wyborem wierszy Stanisława Kierońskiego ukazał się w serii – Książki Duma Lublina.

Stanisław Kieroński brał też udział w tegorocznej akcji akcji Narodowego Czytania, w ramach której mieszkańcy Lublina, przed ratuszem, czytali „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej . Stanisław Kieroński uważa, że takie spotkania “inspirują do obcowania z wartościami estetycznymi, pięknem, ale również z filozofią, przemyśleniami, radością. Przede wszystkim to zapoznanie ze spuścizną literacką i zachęcenie do tego, żeby sięgnąć do tych książek, które uczą i cieszą”.

(ann)

foto Dom Kultury LSM

Zostaw komentarz