fbpx

Stypendia dla uzdolnionych uczniów

28 sierpnia 2020
519 Wyświetleń

W dniach 1–18 września 2020 r. prowadzony będzie nabór wniosków o przyznanie stypendiów w ramach dwóch programów stypendialnych: „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2020-2021” oraz „Lubelska kuźnia talentów 2019-2021”. Celem ww. programów jest finansowe wsparcie szczególnie uzdolnionych uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół zawodowych i szkół policealnych. Programy są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa i budżetu Województwa Lubelskiego, natomiast realizowane są przez Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.

Program stypendialny „Lubelska kuźnia talentów 2019-2021” skierowany jest do szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki, przedsiębiorczości lub w zakresie przedmiotów zawodowych, którzy są mieszkańcami województwa lubelskiego lub uczą się w województwie lubelskim oraz w roku szkolnym, 2020-2021 będą rozpoczynać lub kontynuować naukę w szkołach zawodowych – branżowych szkołach zawodowych, technikach i szkołach policealnych, z wyłączeniem szkół dla dorosłych. Program zakłada przyznanie 500 stypendiów najzdolniejszym uczniom, którzy spełnią wymagane regulaminem kryteria i uzyskają najwyższą punktację w postępowaniu kwalifikacyjnym, na okres od 1.09.2020 r. do 30.06.2021 r. w kwocie 400 zł miesięcznie.

Program stypendialny „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2020-2021” skierowany jest do szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki, przedsiębiorczości, którzy są mieszkańcami województwa lubelskiego lub uczą się w województwie lubelskim oraz w roku szkolnym, 2020-2021 będą rozpoczynać naukę w klasie VII lub VIII szkoły podstawowej lub będą kontynuować naukę w trzyletnim liceum ogólnokształcącym lub będą rozpoczynać bądź kontynuować naukę w czteroletnim liceum ogólnokształcącym. Program zakłada przyznanie 501 stypendiów najzdolniejszym uczniom, którzy spełnią wymagane regulaminem kryteria i uzyskają najwyższą punktację w postępowaniu kwalifikacyjnym, na okres od 1.09.2020 r. do 30.06.2021 r. w kwocie 390 zł miesięcznie.

Szczegółowe informacje dotyczące programów: regulaminy i wymagane dokumenty dostępne są na stronie internetowej: www.lubelskie.pl w zakładce „Stypendia” oraz w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego, ul. Artura Grottgera 4.
Z uwagi na istniejącą sytuację epidemiczną wszelkie pytania dotyczące projektów stypendialnych można kierować pod nr telefonów (81) 44 16 713, (81) 44 16 716, (81) 47 81 410, (81) 47 81 459, (81) 44 16 709 lub za pośrednictwem skrzynki e-mail: stypendia_rpo@lubelskie.pl.

Źródło: Lublin.eu

Zostaw komentarz