fbpx

Uznanie dla prof.Iwony Hofman z UMCS

11 marca 2019
1 517 Wyświetleń
Prezydium Polskiej Akademii Nauk powołało prof. Iwonę Hofman, Dziekan Wydziału Politologii UMCS, na przewodniczącą Rady Towarzystw Naukowych przy Prezydium PAN na kadencję 2019-2022. Uroczyste wręczenie nominacji odbyło się 7 marca br. w Warszawie. Jak czytamy w piśmie od Prezesa PAN, prof. Jerzego Duszyńskiego: decyzja ta jest wyrazem uznania dla dotychczasowego, bogatego dorobku naukowo-badawczego i organizacyjnego Pani Profesor oraz zaangażowania na rzecz rozwoju społecznego ruchu naukowego. To wyjątkowe wyróżnienie, ponieważ prof. Hofman jest pierwszą kobietą i pierwszym naukowcem z Lublina w historii Rady powołanym na to stanowisko.
Rada Towarzystw Naukowych została utworzona w 1963 r. Jest społecznym, ogólnopolskim organem przedstawicielskim towarzystw naukowych o statusie komitetu problemowego przy PAN. Rada ma na celu reprezentowanie społecznego ruchu naukowego oraz podejmowanie działań służących rozwojowi nauki i jej upowszechnianiu w ramach prowadzonej przez towarzystwa naukowe działalności statutowej. Dodatkowo przygotowuje opinie dotyczące społecznego ruchu naukowego i jego udziału w ogólnej polityce naukowej i edukacyjnej państwa dla władz Akademii i władz państwowych.
Prof. dr hab. Iwona Hofman – Dziekan Wydziału Politologii UMCS, kierownik Zakładu Dziennikarstwa i Pracowni Badań nad Instytutem Literackim w Paryżu, Profesor Uniwersytetu św. Cyryla i Metodego w Trnavie, ekspert Uniwersytetu Narodowego im. T. Szewczenki w Kijowie. Prowadzi badania w zakresie publicystyki i myśli politycznej polskiej emigracji po 1945 roku, koncentrując się na dorobku Jerzego Giedroycia i „Kultury”. W kręgu zainteresowań naukowych wyróżnia ponadto problemy współczesnego dziennikarstwa, związki mediów i polityki, teorię gatunków dziennikarskich, marketing polityczny. Prof. Hofman pełni także m.in. funkcję Prezes Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, Sekretarza Kapituły Nagrody im. Jerzego Giedroycia, Przewodniczącej Kapituły Stypendium im. Leopolda Ungera, Członka Prezydium Komitetu Nauk Politycznych PAN i Towarzystwa Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej.


Obszar załączników

Zostaw komentarz