fbpx

Zmiany w Strefie Płatnego Parkowania 

14 listopada 2019
616 Wyświetleń

Miasto wprowadzi udogodnienia dla mieszkańców rozliczających podatek w Lublinie. Pierwsze zmiany dotyczą abonamentów w Strefie Płatnego Parkowania. Projekt trafi na najbliższą sesję Rady Miasta. Jeśli projekt przegłosują Radni, zmiany wejdą w życie 1 kwietnia 2020 roku.

Celem zmian w funkcjonowaniu Strefy Płatnego Parkowania jest m. in. wprowadzenie preferencyjnych abonamentów dla mieszkańców płacących podatki w Lublinie, ale także udogodnienia dla pojazdów niskoemisyjnych, zwiększenie rotacji parkujących pojazdów w podstrefie A i B oraz zachęcenie do pozostawienia samochodu w domu i korzystania z pojazdów współdzielonych.

Abonament typu „M” będzie przysługiwał tym osobom zamieszkującym SPP, które płacą podatki w Lublinie. Projekt uchwały wprowadza też preferencyjny abonament miesięczny (60zł) dla właścicieli hybryd o emisji CO2 poniżej 100 g/km, którzy płacą podatki w Lublinie. Z opłat zwolnione zostaną pojazdy do krótkoterminowego wynajmu (tzw. carsharing), jednak dotyczy to hybryd o emisji CO2 poniżej 100 g/km.

Z dotychczasowej podstrefy B zostanie wydzielona strefa C obejmująca ul. Zamojską, ul. Rusałki i ich okolice, a opłaty pozostaną na poziomie dotychczasowej strefy B. W strefach A i B opłaty będą wyższe (w strefie A opłata za 1 godz. wyniesie 3,90 zł). Opłata dodatkowa wzrośnie do 150 zł i będzie zbliżona do wysokości opłaty dodatkowej za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu środkami lokalnego transportu zbiorowego. Projekt uchwały zakłada wydłużenie czasu obowiązywania płatnego parkowania w dni robocze, od poniedziałku do piątku, do godziny 18:00.

Stawki opłat za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania

Lp. Rodzaj opłaty stawki opłat podstrefa A

stawki opłat podstrefa B

stawki opłat podstrefa C

  1. Opłaty

jednorazowe

za pierwszą godzinę 3,90 zł 2,50 zł 2,00 zł

za drugą godzinę 4,60 zł 3,00 zł 2,40 zł

za trzecią godzinę 5,50 zł 3,60 zł 2,80 zł za każdą następną godzinę 3,90 zł 2,50 zł 2,00 zł

bilet dobowy – 24 godzinny 25,00 zł 20,00 zł 15,00 zł

  1. Opłaty

abonamentowe

abonament miesięczny typu “A”

220,00 zł 180,00 zł 150,00 zł

abonament typu “A” półroczny 1 000,00 zł 850,00 zł 750,00 zł

abonament typu “A” roczny 1 800,00 zł 1 500,00 zł 1 300,00 zł

abonament typu “M” mieszkańca (do 12 miesięcy) 150,00 zł 150,00 zł 150,00 zł

abonament typu „N” osoby niepełnosprawnej (za jeden miesiąc)

5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

abonament typu „E” pojazdy z napędem hybrydowym (za jeden miesiąc)

60,00 zł 60,00 zł 60,00 zł

  1. Opłaty

zryczałtowane

opłata zryczałtowana miesięczna za postój na zastrzeżonym stanowisku postojowym (kopercie) na prawach wyłączności

1 000,00 zł 700,00 zł 600,00 zł

Naliczanie opłat, określonych w punkcie 1 tabeli, jest dokonywane proporcjonalnie do czasu postoju. Minimalny opłacony czas postoju wynosi 1/4 godziny, a kwota opłaty w tym przypadku jest zaokrąglona do pełnych dziesiątek groszy.

Zostaw komentarz