fbpx

“Zmysły i emocje” – wystawa

9 czerwca 2023
430 Wyświetleń

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie przygotował, w ramach Europejskiej Stolicy Młodzieży Lublin 2023, unikalną wystawę edukacyjną zatytułowaną „Zmysły i emocje”, która angażuje wszystkie zmysły odbiorcy (dotyk, wzrok, słuch, węch) oraz uczucia i emocje.

Pracownicy naukowi oraz studenci Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej przygotowali blisko 100 interaktywnych eksponatów. Podczas zwiedzania będzie można zapoznać się ze ścieżkami tematycznymi: Szlak złudzeń, Krajobraz dźwiękowy, Sensomotoryka, Poczuj to oraz Czas. Wskazane szlaki przedstawiają m.in. perspektywę osób słabowidzących i niewidomych, niedosłyszących, profilaktykę i zaburzenia zmysłów oraz kultywują postawy istotne dla budowania społeczeństwa świadomego różnorodności.

Wielowątkowość oraz interaktywność wystawy absorbującej odbiorcę przy wykorzystaniu najnowszych osiągnięć techniki, nadaje jej również funkcję popularno-naukowego eksploratorium. Ekspozycja będzie prezentowana w przestrzeniach otwartych poziomu -1 oraz na terenach zielonych Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, w okresie 13.06 – 01.10.2023 r. Wstęp na wystawę jest bezpłatny.

Ścieżki tematyczne:

Krajobraz dźwiękowy – w ramach wystawy zaplanowano stworzenie eksponatów koncentrujących się wokół szeroko pojętej tematyki zmysłu słuchu, ułożonych na trzech ścieżkach:

 • ścieżka akustyczna, w której rozplanowano:
  • dzwony rurowe
  • bęben językowy
  • cymbały kamienne
  • aerofon perkusyjny
  • gigantyczna pozytywka
  • tuba głosowa
  • figury Chladniego
  • armata powietrzna
 • korytarz komunikacji alternatywnej i wspomagającej – ścieżka ta zawiera eksponaty do oglądania oraz swobodnego manipulowania/dotykania, np.:
  • alfabet palcowy wydrukowany na drukarce 3D z opisem
  • trójwymiarowy model dłoni do alfabetu Lorma z opisem
  • ekran z animacją podstawowych zwrotów w języku migowym
  • ekran z animacją fonogestów
  • instalacja naścienna tekstu pisanego 3D
  • instalacja naścienna/blatowa liter wykonanych z różnych materiałów
 • przestrzeń profilaktyki zaburzeń słuchu i mowy – wśród eksponatów znajdą się:
  • anatomiczny model ucha z opisem
  • modele aparatów słuchowych i implantów słuchowych różnego typu wraz z opisem
  • plansze na temat profilaktyki zaburzeń słuchu i mowy
  • stanowisko do ćwiczenia płynności wymowy, wyposażone w pluszaki powtarzające wypowiedzi
  • stanowisko do badania poziomu natężenia dźwięków
  • plansze na temat hałasu, jego źródeł oraz jego wpływu na słuch

Poczuj to – w ramach tej ścieżki zaplanowano m.in.:

 • model anatomiczny nosa
 • plansze poświęcone zmysłowi powonienia i odkryciom nagrodzonym Nagrodą Nobla
 • plansze poświęcone feromonom
 • aleję zapachów – kilkanaście zapachów „zamkniętych” w woskach
 • zapach sztuki – czyli pachnące obrazy
 • przykładowe aparaty umożliwiające prowadzenie destylacji zapachów
 • formikarium – z możliwością obserwacji kolonii mrówek komunikujących się za pomocą feromonów
 • życie pszczół – obserwacja wnętrza ula

Szlak złudzeń – ramach tej ścieżki zaplanowano stworzenie szeregu eksponatów, wśród których znajdują się m.in.:

 • model anatomiczny oka,
 • plansze: jak widzi człowiek?, jak widzą pszczoły? Jak widzą ptaki?,
 • widzenie barwne: rozszczepienie światła –w pryzmacie.
 • składanie barw
 • widzenie przestrzenne: Złudzenie głębi, Rzutowanie cieniowe, Tunel optyczny
 • klasyczne złudzenia optyczne: plansze statyczne czarno-białe, plansze statyczne kolorowe, ukryte obrazy, tablice obrotowe, Tarcza Newtona
 • artystyczne prace wykorzystujące złudzenia
 • przestrzenne figury cieniowe.
 • polaryzatory
 • kalejdoskop
 • lustrzany zaułek: lustrzane złudzenie lewitacji, 3 x krzywe lustra, mozaika lustrzana, zwierciadło paskowe, odbicie zwierciadlane nieba, odbicie zwierciadlane na tubie lustrzanej, labirynt lustrzany
 • peryskop
 • pikselościanka
 • trójkąt niemożliwy
 • i wiele innych.

Sensomotoryka – wśród eksponatów znajdują się m.in.:

 • plansze dotyczące zaburzeń i profilaktyki ruchu
 • instalacja „sportowcy w ruchu” ilustrująca postawy sportowców
 • siła mięśni – układ do podnoszenia ciężarów
 • niebiesko-żółta strefa relaksu
 • instalacje do identyfikacji sensomotorycznej różnych struktur
 • ekran ekspresji artystycznej
 • gigantyczny odcisk palca

Czas – ramach ścieżki znajdują się takie eksponaty, jak:

 • skalna księga
 • skalna ściana
 • migawki z historii Lubelszczyzn
 • oblicza Lubelszczyzny
 • dotknij mapy
 • lubelski patchwork
 • od Lublina do Cascais
 • ewolucja pieniądza
 • pieniądze świata
 • wynalazki, które zmieniły gospodarkę
 • świat w skali MIKRO!

Zostaw komentarz