fbpx

Nowa lokalizacja stadionu żużlowego

8 stycznia 2020
979 Wyświetleń

W rejonie ulic Krochmalnej i Ciepłej powstanie zadaszony stadion żużlowy, który pomieści ponad 15 tys. kibiców. W sąsiedztwie nowego obiektu planowana jest też budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego z zespołem boisk piłkarskich.

– Szacunkowa wycena kosztów przystosowania obiektu Arena i później przywrócenia stadionu to kwota ok. 20 mln zł, czasowe przeniesieniu meczów żużlowych na Arenę Lublin wiązałoby się z koniecznością zapewnienia obiektu zastępczego dla potrzeb piłki nożnej. Dlatego poleciłem szeroką analizę pod kątem dostępności innych gruntów miejskich dla lokalizacji nowego stadionu żużlowego. Ostatecznie podjąłem decyzję o zmianie lokalizacji przyszłego stadionu żużlowego na teren miejski w rejonie ul. Krochmalnej – Ciepłej. Oznacza to, że mecze drużyny Speed Car Motor Lublin do czasu zakończenia budowy nowego stadionu będą odbywały się dalej na stadionie przy Al. Zygmuntowskich 5. Przy Bystrzycy planujemy pozostawienie terenu związanego z jeździectwem, przy czym Uniwersytet Przyrodniczy planuje utworzenie dużego hipodromu
w innej lokalizacji – mówi prezydent Lublina.

W związku z planami budowy stadionu żużlowego od samego początku pod uwagę brane były dwa warianty. W pierwszym Miasto planowało zakup terenu pod nową lokalizację stadionu, w drugim przebudowę stadionu przy Al. Zygmuntowskich, co łączyłoby się z koniecznością czasowej adaptacji stadionu Arena Lublin na potrzeby rozgrywania meczów żużlowych w okresie przebudowy obiektu, najwcześniej po zakończeniu okresu trwałości projektu – od stycznia 2021 r.

Teren, na którym ma powstać nowy stadion, położony jest w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym uchwałą z dnia 25 października 2018 r.  obejmującym ulice: Dworcowa, Krochmalna, 1-go Maja, Al. Zygmuntowskie i Piłsudskiego – gdzie wskazano tereny zieleni parkowej z dopuszczeniem sportu i rekreacji oraz zabudowy usługowej. Wybudowanie stadionu w nowej lokalizacji wymaga zmiany parametrów zabudowy i zagospodarowania terenu. Uchwałę o przystąpieniu do zmiany planu Rada Miasta przyjęła w styczniu 2019 r. Do chwili obecnej zebrano wnioski do planu, trwa faza projektowa nowego dokumentu.

 W pierwszym kwartale 2020 r. projekt planu trafi do opiniowania do Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz uzgodnień z instytucjami. Po ich uzyskaniu będzie wyłożony do wglądu publicznego.

Nowy stadion

Zgodnie z koncepcją nowego stadionu trybuny pomieszczą ponad 15 tys. osób. Projektowany stadion będzie przeznaczony do organizacji imprez sportowych dla dyscyplin motosportu takich jak: żużel, supercross, karting, drifting, Freestyle MotoCross, mini żużel. Obiekt umożliwi organizację imprez motosportu najwyższej rangi, w tym imprez międzynarodowych.  Dodatkowo,
w miarę możliwości, obiekt będzie można wykorzystać do organizacji takich imprez jak koncerty, targi czy pokazy.

 Projekt zakłada budowę parkingu, budynków pod trybunami związanych z obsługą kibiców: 

maszyn zawierający pomieszczenia służące jako zaplecze dla sportów żużlowych. Na poziomie terenu zaprojektowano 10 wygrodzonych stałym ogrodzeniem zespołów dla kibiców. Taki podział pozwala na wydzielenie 10 sektorów na widowni, które mogą niezależnie funkcjonować. Do każdego zespołu/sektora prowadzą bramki wejściowe.

Kompleks boisk

Gotowa jest koncepcja budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego z zespołem boisk piłkarskich wraz niezbędną infrastrukturą. Inwestycja jest przeznaczona dla dzieci, młodzieży i dorosłych trenujących sport wyczynowo i lokalnych klubów sportowych. Pozwoli na zabezpieczenie bazy treningowo-meczowej o wysokim standardzie i zmniejszy koszty ich funkcjonowania związane
z rozproszeniem bazy treningowej. Budowa obiektu odciąży obecnie wykorzystywane boiska typu „Orlik”, boiska treningowe przy stadionie Arena Lublin.

Na terenie kompleksu w 2 etapach powstaną: 4 boiska piłkarskie z murawą z trawy naturalnej,
2 boiska piłkarskie z murawą z trawy sztucznej, 1 boisko dla bramkarzy z murawą z trawy sztucznej, budynek magazynowo-socjalny wraz z kawiarnią oraz szatniowy. W sąsiedztwie powstaną alejki spacerowe, place dla wypoczynku, skatepark, siłownia plenerowa oraz place zabaw, a także strefy zieleni urządzonej i parkingu.

materiały UM Lublin

Zostaw komentarz