fbpx
Katolicki Uniwersytet Lubelski

Stanowisko KUL w sprawie wypowiedzi Przemysława Czarnka

16 czerwca 2020
779 Wyświetleń

W związku z wypowiedzią dra hab. Przemysława Czarnka, dotyczącą równości między ludźmi, uprzejmie informuję, że nie była ona związana z jego działalnością akademicką i w żaden sposób nie może być utożsamiana ze stanowiskiem uczelni. Władze KUL nie komentują wypowiedzi politycznych, jednak z uwagi na jej treść stanowczo podkreślają, że nie podzielają powyższego stanowiska i nie utożsamiają się z nim.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II pozostaje wierny nauczaniu Kościoła Katolickiego, który wskazuje, że wszyscy ludzie mają tę samą naturę i cieszą się równą godnością: „Równość między ludźmi w sposób istotny dotyczy ich godności osobistej i praw z niej wypływających: Należy (…) przezwyciężać (…) wszelką formę dyskryminacji odnośnie do podstawowych praw osoby ludzkiej, czy to (…) ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, pozycję społeczną, język lub religię, ponieważ sprzeciwia się ona zamysłowi Bożemu” (1935 KKK).

Z uwagi na fakt, że otrzymaliśmy wnioski formalne dotyczące przywoływanej wypowiedzi dra hab. Przemysława Czarnka, Rektor KUL skierował je do rzecznika dyscyplinarnego.

Z wyrazami szacunku,

Lidia Jaskuła, rzecznik prasowy KUL

Źródło: KUL

15 czerwca 2020 r. dr hab. Przemysław Czarnek przesłał na ręce Rektora KUL oświadczenie, które również publikujemy. LINK

Czytaj też: Kalendarz wyborczy – informacje praktyczne

Zostaw komentarz